Tietosuojalauseke

Hevospalsta.fi on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Hevospalsta.fi kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Tällä tietosuojaselosteella tiedotamme Hevospalsta.fi sivuston käyttäjiä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttäessään Hevospalsta.fi sivuston palveluja.

Hevospalsta.fi kerää henkilötietoja ennalta määritettyihin käyttötarkoituksiin. Pakollisia henkilötietoja ovat vain ne, jotka ovat palveluiden käytön edellytys. Osan tiedoista käyttäjä voi antaa niin halutessaan. Hevospalsta.fi sivusto tarjoaa tiettyjä verkkopalveluja joiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Hevospalsta.fi
c/o Lasse Örling
Koulukatu 14, 24130 Salo

Yhteyshenkilö: Lasse Örling, info@hevospalsta.fi

Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

 • Käyttäjältä itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse, postitse tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot.
 • Käyttäjältä muulla tavalla saadut tiedot, kuten myynti-, osto- ja vuokrausilmoitukset, kilpailuvastaukset, mielipidekyselyt, ostotapahtumat tai muu vastaavat.
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot.
 • Eri osoitetietojärjestelmistä ja yhteystietorekistereistä, internet-sivustoista ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot.

Miksi Hevospalsta.fi kerää tietoja:

Keräämme tietoa vain omaan käyttöömme tarjotaksemme palvelumme käyttöösi.

Hevospalsta.fi kerää tietoja käyttäjistään vain siltä osin kuin se on tarpeellista sivuston toiminnan mahdollistamiseksi, käytön analysoimiseksi ja mainonnan esittämiseksi. Kerättyjen tietojen pohjalta pyritään helpottamaan sivuston käyttöä ja tarjoamaan käyttäjiä kiinnostavia sisältöjä eri kanavissa.

Mitä tietoja Hevospalsta.fi kerää ja säilyttää?

 • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset tunnistautumis- ja yhteystiedot kuin se palvelun tarjoamiseksi tarpeellista.
 • Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten.
 • Käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma.
 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksutapatiedot.
 • Facebook-kirjautumiseen tarvittava sähköpostiosoite sekä mahdolliset varmenteet.
 • Facebookin ja muiden sosiaalisten medioiden tarjoamien palvelujen ylläpitoon.
 • Verkkokaupan toimintaan tarvittavat tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut ostotapahtuman mahdollistavat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, kontakti- ja tarjoustiedot sekä tallennetut asiakaspalvelupuhelut.
 • Käyttäjän erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Verkkopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät tiedot, kuten IP-osoite, tiedot selaimesta, käyttöjärjestelmä ja sijainti.
 • Hevospalsta.fi sivustolle jätetyt kommentit ja palautteet.
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Joissain tapauksissa meillä on tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. säilytystä, analytiikkaa tai kohdistettua mainontaa varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, kuten Google ja Tradetracker. Hevospalsta.fi ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille kuin mitä se tarpeellista palvelun tarjoamiseksi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Hevospalsta.fi:n kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Hevospalsta.fi noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan niin halutessa hänen tietonsa voidaan poistaa, jolloin kaikki henkilötiedot poistetaan Hevospalsta.fi:n tietokannasta. Poistettua tiliä ei pysty sellaisenaan enää palauttamaan. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen sivuston tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, säilytetäänkö häntä koskevia henkilötietoja. Tiedustelun voi tehdä osoitteeseen info@hevospalsta.fi. Pyynnön esittävän henkilön on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Käyttäjällä, jonka henkilötietoja on säilytetty, on aiheellisissa tapauksissa oikeus edellyttää häntä koskevien tietojen poistamiseen, korjaamiseen tai täydentämiseen.

Hevospalsta.fi pidättää oikeuden kieltäytyä henkilötietojen antamisesta käyttäjälle esimerkiksi siinä tapauksessa, että pyynnön esittäjän henkilöllisyyttä ei kyetä toteamaan riittävällä varmuudella. Kiellon perustelut ilmoitetaan käyttäjälle. Käyttäjällä on oikeus riitauttaa henkilötietojen luovuttamista koskeva kielteinen päätös siten kuin henkilötietojen käsittelyä koskevissa laeissa ja säädöksissä säädetään.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Käyttäjä voi pyytää Hevospalsta.fi:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse info@hevospalsta.fi.

Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?

Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, toimituksen tai kohdistetun mainonnan mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystiedot välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen.

Evästeet ja muu seuranta Hevospalsta.fi sivuilla

Hevospalsta.fi:n nettisivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat Hevospalsta.fi:n nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään sivuston käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan sivuston. Evästeitä käytetään mm. sivuston toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen käyttäjän kirjautumiseen sekä mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden poistaminen onnistuu käyttäjän selaimen asetuksista.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta Hevospalsta.fi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse info@hevospalsta.fi.

Hevospalsta - hevosihmisten monipuolinen ja yhteisöllinen kohtauspaikka

Hevosalalla toimivat yritykset ja yhdistykset voivat ilmoittaa maksutta tietonsa Hevospalstan Yrityshakemistossa. Voit lisätä yrityksesi tai yhdistyksesi tiedot Hevospalstan Yrityshakemistoon allaolevan ilmoituslinkin kautta.